Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Zollfahndung
  {noun} {f}
  gümrük soruşturması
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  das Zollgesetz
  {noun} {n}
  gümrük yasası
  {noun}
  das Ermittlungsverfahren
  {noun} {n}
  law.
  hazırlık soruşturması
  {noun}
  die Zollpolitik
  {noun} {f}
  gümrük politikası
  {noun}
  die Flugunfalluntersuchung
  {noun} {f}
  aviat.
  uçak kazası soruşturması
  {noun}
  das Disziplinarverfahren
  {noun} {n}
  disiplin soruşturması
  {noun}
  der Zollverein
  {noun} {m}
  gümrük kurumu
  {noun}
  die Zollanmeldung
  {noun} {f}
  gümrük kaydı
  {noun}
  der Zöllner
  {noun} {m}
  gümrük memuru
  {noun}
  der Zollbeamte
  {noun} {m}
  gümrük memuru
  {noun}
  die Zollkontrolle
  {noun} {f}
  gümrük denetimi
  {noun}
  die Zollunion
  {noun} {f}
  gümrük birliği
  {noun}
  der Zoll
  {noun} {m}
  gümrük
  {noun}
  das Zollhaus
  {noun} {n}
  gümrük dairesi
  {noun}
  verzollen
  {vb} {vt}
  gümrük ödemek
  {vb}
  das Zollamt
  {noun} {n}
  gümrük dairesi
  {noun}
  die Zollbehörde
  {noun} {f}
  gümrük dairesi
  {noun}
  die Zollabgabe
  {noun} {f}
  gümrük vergisi
  {noun}
  die Zollerklärung
  {noun} {f}
  gümrük beyannamesi
  {noun}
  das Hauptzollamt
  {noun} {n}
  ana gümrük müdürlüğü
  {noun}