Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  faul
  {noun}
  çürük
  {noun}
  faul
  {adj}
  tembel
  {adj}
  das Foul
  {noun} {n}
  faul
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  faulen
  {vb}
  çürümek
  {vb} {vi}
  faulig
  {adj}
  ufunetli
  {adj}
  die Faulheit
  {noun} {f}
  tembellik
  {noun}
  das Faultier
  {noun} {n}
  zool.
  Tembel hayvan
  {noun}
  der Faulpelz
  {noun} {m}
  tembel
  {noun}
  Faulenzer
  {adj}
  aylak
  {adj}
  faulenzen
  {vb} {vi}
  haylazlık etmek
  {vb}
  der Faulenzer
  {noun} {m}
  tembel
  {noun}
  faulenzen
  {vb} {vi}
  tembel tembel oturmak
  {vb}
  faulenzen
  {vb} {vi}
  tembellik etmek
  {vb}
  faul sein
  {vb}
  üşenmek
  {vb} {vi}
  foulen
  {vb} {vt}
  faul yapmak
  {vb}
  die Faulenzerin
  {noun} {f}
  tembel
  {noun}
  Fäulnis
  {noun}
  çürüklük
  {noun}
  Fäulnis
  {noun}
  çürüme
  {noun}
  der Foulelfmeter
  {noun} {m}
  faul penaltısı
  {noun}