Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Ehrenkodex
  {sub} {m} 
  etik ilke

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Leitprinzip
  {sub} {n} 
  temel ilke
  Ethik etik
  ethisch
  {adj} 
  etik
  Prinzipien ilke
  Prinzip
  {sub} {n} 
  ilke
  Maxime
  {sub} {f} 
  ilke
  Grundregel
  {sub} {f} 
  ilke
  Grundsätze ilke
  Grundsatz
  {sub} {m} 
  ilke
  Sexualethik
  {sub} {f} 
  cinsel etik
  grundsätzlich
  {adv} 
  ilke olarak
  prinzipiell ilke olarak