Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  der Oldtimer
  {noun} {m}
  eski zamandan değerli araba
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  seitdem
  {conj}
  o zamandan beri
  {conj}
  gleichwertig
  {adj}
  eş değerli
  {adj}
  zweiwertig
  {adj}
  iki değerli
  {adj}
  das Vehikel
  {noun} {n}
  eski araba
  {noun}
  das Altauto
  {noun} {n}
  eski araba
  {noun}
  der Halbedelstein
  {noun} {m}
  min.
  yarı değerli taş
  {noun}
  die Juwel
  {noun} {f}
  değerli taş
  {noun}
  der Edelstein
  {noun} {m}
  değerli taş
  {noun}
  unschätzbar
  {adv}
  çok değerli
  {adv}
  höherwertig
  {adj}
  yüksek değerli
  {adj}
  seither
  {adv}
  o zamandan
  {adv}
  der Wertgegenstand
  {noun} {m}
  değerli şey
  {noun}
  Wertpapier
  {noun}
  değerli kâğıt
  {noun}
  wertvoll
  {adj}
  değerli
  {adj}
  Wert
  {adj}
  değerli
  {adj}
  teuer
  {adj}
  değerli
  {adj}
  kostbar
  {adj}
  değerli
  {adj}
  edel
  {adj}
  değerli
  {adj}
  der Wertbrief
  {noun} {m}
  değerli mektup
  {noun}