Direkte Treffer

    Deutsch Türkisch
    entsperren
    {vb} {vt}
    kilidini açmak
    {vb}