Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  beiliegend ek olarak
  dazu ek olarak
  hinzu ek olarak
  nachträglich
  {adj} 
  ek olarak
  zuzüglich ek olarak