Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  nachgeburtlich
  {adj}
  doğum sonrası
  {adj}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  die Nachsaison
  {noun} {f}
  sezon sonrası
  {noun}
  die Nachernte
  {noun} {f}
  hasat sonrası
  {noun}
  die Geburtenrate
  {noun} {f}
  doğum oranı
  {noun}
  der Geburtsname
  {noun} {m}
  doğum adı
  {noun}
  die Wochenbettdepression
  {noun} {f}
  doğum sonrası depresyon
  {noun}
  der Geburtshelfer
  {noun} {m}
  doğum uzmanı
  {noun}
  die Geburtsstadt
  {noun} {f}
  doğum Şehri
  {noun}
  postoperativ
  {adj}
  ameliyat sonrası
  {adj}
  die Nachwahlbefragung
  {noun} {f}
  pol.
  seçim sonrası anket
  {noun}
  die Entbindung
  {noun} {f}
  doğum
  {noun}
  die Geburt
  {noun} {f}
  doğum
  {noun}
  die Niederkunft
  {noun} {f}
  poet.med.
  doğum
  {noun}
  das Geburtshaus
  {noun} {n}
  doğum evi
  {noun}
  die Abendröte
  {noun} {f}
  gün batımı sonrası kızıllık
  {noun}
  die Totgeburt
  {noun} {f}
  ölü doğum
  {noun}
  die Missgeburt
  {noun} {f}
  med.
  sakat doğum
  {noun}
  die Missgeburt
  {noun} {f}
  med.
  hatalı doğum
  {noun}
  die Missgeburt
  {noun} {f}
  med.
  özürlü doğum
  {noun}
  der Mutterschutz
  {noun} {m}
  doğum öncesi ve sonrası annelere sağlanan yasal çalışma güvencesi
  {noun}