Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Wahrheitsgehalt
  {sub} {m} 
  doğruluk payı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Exaktheit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Geradlinigkeit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Rechtschaffenheit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Wahrhaftigkeit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Korrektheit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Richtigkeit
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Akkuratesse
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Präzision
  {sub} {f} 
  doğruluk
  Genauigkeit doğruluk
  Wahrheitstabelle
  {sub} {f} 
  doğruluk tablosu
  Haaresbreite
  {sub} {f} 
  kıl payı
  Gesellschaftsanteil
  {sub} {m} 
  econ.
  şirket payı
  Nahtzugabe
  {sub} {f} 
  dikiş payı
  Dividenden kâr payı
  Gewinnanteil
  {sub} {m} 
  finan.
  kâr payı
  Dividende kâr payı
  Schweigegeld
  {sub} {n} 
  sus payı
  Kapitalanteil
  {sub} {m} 
  finan.
  sermaye payı
  Arbeitnehmeranteil
  {sub} {m} 
  çalışanın payı