Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Seestadt
  {sub} {f} 
  deniz kenarında şehir

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  an kenarında
  Metropole
  {sub} {f} 
  şehir
  Hauptstadt
  {sub} {f} 
  şehir
  City
  {sub} {f} 
  şehir
  Ort
  {sub} {m} 
  şehir
  Stadt
  {sub} {f} 
  şehir
  innerstädtisch
  {adj} 
  şehir içi
  Stadtwohnung
  {sub} {f} 
  şehir evi
  innerorts
  {adv} 
  şehir içi
  Stadtkern
  {sub} {m} 
  şehir içi
  Stadtrecht
  {sub} {n} 
  şehir kanunu
  Stadtgrenze
  {sub} {f} 
  şehir sınırı
  Stadtpolizei
  {sub} {f} 
  şehir polisi
  Stadthalle
  {sub} {f} 
  şehir salonu
  Stadtbahn
  {sub} {f} 
  şehir metrosu
  Stadtverkehr
  {sub} {m} 
  şehir trafiği
  Stadttheater
  {sub} {n} 
  şehir tiyatrosu
  Stadtmarketing
  {sub} {n} 
  şehir pazarlaması
  Stadtbibliothek
  {sub} {f} 
  Şehir Kütüphanesi