Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  bunt çok renkli
  bunt karışık

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Buntheit elvan
  Buntstift renkli kalem
  Buntstift keçeli kalem
  Buntbarsch
  {sub} {m} 
  zool.
  çiklit
  Buntmetall
  {sub} {n} 
  renkli metal
  Buntpapier
  {sub} {n} 
  renkli kağıt
  Buntspecht
  {sub} {m} 
  zool.
  göknar ağaçkakanı
  Buntsandstein
  {sub} {m} 
  geol.
  kumtaşı