Direkte Treffer

    Deutsch Türkisch
    fortan
    {adv} 
    bundan böyle
    nunmehr bundan böyle