Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  erleiden başından geçmek zarar ve ziyan görmek

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  etwas am eigenen Leibe verspüren kötü olaylar başından geçmek
  loswerden başından savmak
  abtun başından savmak
  beeinträchtigen zarar vermek
  verzücken
  {vb} {vt} 
  aklını başından almak
  Schädlinge
  {sub} {pl} 
  zarar veren
  Jahresbeginn
  {sub} {m} 
  yılın başından
  Nettoverlust
  {sub} {m} 
  net zarar
  Verletzung
  {sub} {f} 
  zarar
  Schädigung
  {sub} {f} 
  zarar
  Einträge
  {sub} {pl} 
  zarar
  Schaden
  {sub} {m} 
  zarar
  beschädigen
  {vb} {vt} 
  zarar
  Verluste
  {sub} {pl} 
  zarar
  Ausfall
  {sub} {m} 
  zarar
  Verlust
  {sub} {m} 
  zarar
  Eintrag
  {sub} {m} 
  zarar
  Beschädigung
  {sub} {f} 
  zarar
  Nachteil
  {sub} {m} 
  zarar