Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  bedeuten
  {vb} {vt} 
  anlamına gelmek
  heißen
  {vb} 
  anlamına gelmek

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  sinngemäß
  {adj} 
  anlamına uygun
  einlenken
  {vb} {vi} 
  ius.
  yola gelmek
  {vb} 
  ius.
  herlaufen
  {vb} {vi} 
  koşarak gelmek
  eintreffen
  {vb} 
  gelmek
  {vb} 
  antanzen
  {vb} {vi} 
  ugs.
  gelmek
  entsprießen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  herkommen gelmek
  kommen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  {vb} {vi} 
  einlaufen
  {vb} {vi} 
  gelmek
  eingehen
  {adj} {vi} 
  gelmek
  passen iyi gelmek
  heimkommen
  {vb} {vi} 
  eve gelmek
  wohltun
  {vb} 
  iyi gelmek
  vorherrschen üstün gelmek
  überwinden üstün gelmek
  überbieten
  {vb} {vt} 
  sport.
  üstün gelmek
  schaffen
  {vb} {vt} 
  üstesinden gelmek
  meistern
  {vb} {vt} 
  üstesinden gelmek