Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Vermögen
  {sub} {n} 
  malvarlığı
  Vermögen
  {sub} {n} 
  güç
  Vermögen
  {sub} {n} 
  matlubat
  Vermögen
  {sub} {n} 
  mevcudat
  Vermögen
  {sub} {n} 
  sermaye
  Vermögen
  {sub} {n} 
  kudret
  Vermögen
  {sub} {n} 
  varlık
  Vermögen
  {sub} {n} 
  servet
  vermögen
  {vb} 
  yapabilmek
  vermögen
  {vb} 
  sözünü geçirmek