Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Spende
  {noun}
  sadaka
  {noun}
  die Spende
  {noun} {f}
  yardım bağış
  {noun}
  die Spende
  {noun} {f}
  hibe
  {noun}
  Spende
  {noun}
  bağış
  {noun}

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  spenden
  {vb} {vt}
  bağışlamak
  {vb}
  spenden
  {vb} {vt}
  bağışta bulunmak
  {vb}
  spenden
  {vb} {vt}
  dağıtmak
  {vb}
  spenden
  {vb} {vt}
  sadaka vermek
  {vb}
  Spender
  {noun}
  verici
  {noun}
  der Spender
  {noun} {m}
  bağışta bulunan
  {noun}
  die Spender
  {noun} {pl}
  bagislayan yardimsever
  {noun} {pl}
  die Spenderin
  {noun} {f}
  bağışçı
  {noun}
  das Spenderorgan
  {noun} {n}
  med.
  bağış organı
  {noun}
  die Spenderniere
  {noun} {f}
  med.
  donör böbrek
  {noun}
  das Spendenkonto
  {noun} {n}
  bağış hesabı
  {noun}
  der Spendenaufruf
  {noun} {m}
  bağış için çağrı
  {noun}
  die Spendenaktion
  {noun} {f}
  bağış kampanyası
  {noun}
  die Spendenaffäre
  {noun} {f}
  bağış skandalı
  {noun}
  der Spendensammler
  {noun} {m}
  bağış toplayan
  {noun}
  der Spendenbeitrag
  {noun} {m}
  bağış katkı payı
  {noun}
  die Spendensammlerin
  {noun} {f}
  bağış toplayan
  {noun}
  die Spendenbescheinigung
  {noun} {f}
  bağış makbuzu
  {noun}