Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schick ince
  Schick şıklık
  Schick zarafet
  Schick
  {sub} {m} 
  zarif
  Schick şık

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schicksal
  {sub} {n} 
  kısmet
  Schicksale kısmet
  schicken çağırtmak
  schicken göndermek
  schicken yollamak
  Schicksal
  {sub} {n} 
  felek
  Schicksal
  {sub} {n} 
  yazgı
  Schicksal
  {sub} {n} 
  kader
  Schicksal
  {sub} {n} 
  baht
  Schickung
  {sub} {f} 
  kader
  Schicksal
  {sub} {n} 
  nasip
  Schicksale kader
  Schicksale
  {sub} {pl} 
  yazgı
  schicklich
  {adj} 
  yakışık alır
  Schickimicki
  {sub} {m} 
  süs püs
  Schicklichkeit
  {sub} {f} 
  uygunluk
  Schicklichkeit
  {sub} {f} 
  yakışık alma
  Schicksalsfrage
  {sub} {f} 
  kader sorusu
  Schicksalsschlag
  {sub} {m} 
  bahtsızlık
  Schicksalsschlag
  {sub} {m} 
  kaderin cilvesi