Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Null sıfır
  Null
  {sub} {f} 
  geçersiz
  Null hiç
  null değersizlik
  null olmama
  null yokluk