Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Kabine kabin
  Kabine kamara
  Kabine kulübe

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Kabinen kamara
  Kabinen kabin
  Kabinett
  {sub} {n} 
  pol.
  bakanlar kurulu
  Kabinenpersonal
  {sub} {n} 
  kabin ekibi
  Schattenkabinett
  {sub} {n} 
  gölge kabine
  Kabinettsumbildung
  {sub} {f} 
  pol.
  kabine değişikliği
  Kabinettsbeschluss
  {sub} {m} 
  bakanlar kurulu kararı