Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Gau
  {sub} {m} 
  bölge

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Gaul at
  Gaul beygir
  Gaube
  {sub} {f} 
  arch.
  çatı penceresi
  Gaumen damak
  Gauner dolandırıcı
  Gauner tayfa
  Gauner üçkâğıtçı
  Gaukler
  {sub} {m} 
  hokkabaz
  Gaukler
  {sub} {m} 
  panayır oyuncusu
  Gaukelei
  {sub} {f} 
  kandırmaca
  Gaunerei
  {sub} {f} 
  kandırmaca
  Gaunerin
  {sub} {f} 
  sahtekâr
  Gaumenfreude
  {sub} {f} 
  damak zevki