Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Lichtfilter
  {sub} {m} 
  ışık filtresi

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Ölfilter yağ filtresi
  Sandfilter
  {sub} {m} 
  kum filtresi
  Luftfilter
  {sub} {m} 
  hava filtresi
  Paketfilter
  {sub} {m} 
  comp.
  paket filtresi
  Lichtmikroskop
  {sub} {n} 
  ışık mikroskobu
  Leuchte
  {sub} {f} 
  ışık
  leuchten
  {vb} {vi} 
  ışık
  Lichter ışık
  Schein
  {sub} {m} 
  ışık
  Scheine ışık
  Licht
  {sub} {n} 
  ışık
  Abgasfilter
  {sub} {m} 
  egzoz filtresi
  Dieselfilter
  {sub} {m} 
  autom.
  dizel filtresi
  Partikelfilter
  {sub} {m} 
  partikül filtresi
  Lichtstrom
  {sub} {m} 
  phys.
  ışık akısı
  Lichtdruck
  {sub} {m} 
  ışık basıncı
  Lichtintensität
  {sub} {f} 
  ışık yoğunluğu
  Polarisationsfilter
  {sub} {m} 
  tech.
  polarizasyon filtresi
  Lichtsensor
  {sub} {m} 
  ışık algılayıcı