Direkte Treffer

    Deutsch Türkisch
    überbelegt
    {adj} 
    kapasitesini aşmış