Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Todesschein ölüm belgesi
  Sterbeurkunde
  {sub} {f} 
  law
  ölüm belgesi
  {sub} 
  Totenschein
  {sub} {m} 
  med.
  ölüm belgesi
  Todesbescheinigung
  {sub} {f} 
  admin.
  ölüm belgesi

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Todesursache
  {sub} {f} 
  ölüm nedeni
  Todeserklärung
  {sub} {f} 
  ölüm beyanı
  Todesstrafe
  {sub} {f} 
  ölüm cezası
  Todestrakt
  {sub} {m} 
  law
  ölüm hücresi
  Todesurteil
  {sub} {n} 
  ölüm emri
  Morddrohung
  {sub} {f} 
  ölüm tehdidi
  Todesahnung
  {sub} {f} 
  ölüm önsezisi
  Todesfall
  {sub} {m} 
  ölüm
  Sterbefall
  {sub} {m} 
  ölüm
  Heimgang
  {sub} {m} 
  gehb.rel.
  ölüm
  Tod
  {sub} {m} 
  ölüm
  Todesmarsch
  {sub} {m} 
  ölüm marşı
  Todestag
  {sub} {m} 
  ölüm günü
  Unfalltod
  {sub} {m} 
  kazara ölüm
  Herztod
  {sub} {m} 
  med.
  kardiyak ölüm
  Hungertod
  {sub} {m} 
  açlıktan ölüm