Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Schlepptau
  {sub} {n} 
  çekme halatı
  Abschleppseil
  {sub} {n} 
  autom.
  çekme halatı
  Schleppseil
  {sub} {n} 
  çekme halatı

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Suff
  {sub} {m} 
  ugs.
  kafayı çekme
  Abschleppstange
  {sub} {f} 
  autom.
  çekme çubuğu
  Abschleppwagen
  {sub} {m} 
  autom.
  çekme aracı
  Sicherungsseil
  {sub} {n} 
  emniyet halatı
  Zug
  {sub} {m} 
  çekme
  Aufzugseil
  {sub} {n} 
  constr.
  asansör halatı
  Zugbelastung
  {sub} {f} 
  çekme yükü
  Zugkraft
  {sub} {f} 
  çekme gücü
  Stoßseufzer
  {sub} {m} 
  iç çekme
  Auslosung
  {sub} {f} 
  kura çekme
  Truppenabzug
  {sub} {m} 
  mil.
  asker çekme
  paddeln
  {sub} {n} 
  kürek çekme
  Seufzer
  {sub} {m} 
  içini çekme
  Kreuzverhör sorguya çekme
  herunterziehen
  {vb} {vt} 
  aşağı çekme
  Kreuzverhöre sorguya çekme
  sich quälen
  {vb} {v-refl} 
  ızdırap çekme