Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Dachzimmer
  {sub} {n} 
  çatı odası

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Dachterrasse
  {sub} {f} 
  teras çatı
  Dachneigung
  {sub} {f} 
  çatı eğimi
  Dachschräge
  {sub} {f} 
  kırma çatı
  Dachkante
  {sub} {f} 
  çatı kenarı
  First
  {sub} {m} 
  arch.
  çatı başlığı
  Dachdämmung
  {sub} {f} 
  çatı izolasyonu
  Dachdeckung
  {sub} {f} 
  çatı
  Dach çatı
  Gerüst çatı
  Bedachung
  {sub} {f} 
  çatı
  Dächer çatı
  Dachgesellschaft
  {sub} {f} 
  çatı şirket
  Sparren
  {sub} {m} 
  constr.
  çatı kirişi
  Teerpappe
  {sub} {f} 
  constr.
  çatı keçe
  Grasdach
  {sub} {n} 
  çim çatı
  Flachdach
  {sub} {n} 
  düz çatı
  Strohdach
  {sub} {n} 
  sazdan çatı
  Steildach
  {sub} {n} 
  eğimli çatı
  Walmdach
  {sub} {n} 
  arch.
  kalçalı çatı