Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Ruhe in Frieden Huzur içinde yat

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Frieden
  {sub} {m} 
  huzur
  Frieden
  {sub} {m} 
  sulh
  {sub} 
  Frieden
  {sub} {m} 
  barış
  sich zur Ruhe setzen emekliye ayrılmak
  Ruhe sakinlik
  Frieden schließen barışmak
  Ruhe
  {sub} {f} 
  asayiş
  {sub} 
  Ruhe
  {sub} {f} 
  sükûnet
  {sub} 
  Ruhe sessizlik
  Ruhe susun
  Ruhe istirahat
  Ruhe rahat
  Ruhe durgunluk
  Ruhe
  {sub} {f} 
  dinlenme
  Ruhe dinginlik
  Ruhe
  {sub} {f} 
  huzur
  Lass mich in ruhe Beni rahat bırak