Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  Nu Nu kaşla göz arasında

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  nur
  {adv} 
  sırf
  {adv} 
  Glanz nur
  nur
  {adv} 
  yalnız
  nur
  {adv} 
  ancak
  Nut buruşuk
  nun bu durumda
  nur
  {adv} 
  sadece
  Heilligkeit nur
  nun şimdi
  Nuß ceviz
  null olmama
  Null hiç
  null yokluk
  Nuss fındık
  Null
  {sub} {f} 
  geçersiz
  Null sıfır
  nutz bir işe yaramamak
  Nuss
  {sub} {f} 
  ceviz
  Nuss
  {sub} {f} 
  fındık
  null değersizlik