Direkte Treffer

  Deutsch Türkisch
  aushaben üstünden çıkarmış olmak

  Indirekte Treffer

  Deutsch Türkisch
  überfließen
  {vb} {vi} 
  üstünden akmak
  existieren var olmak
  sein
  {vb} {vi} 
  var olmak
  vorliegen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  bestehen
  {vb} {vi} 
  var olmak
  Dasein
  {sub} {n} 
  var olmak
  geraten
  {adj} 
  iyi olmak
  passieren
  {vb} {vt} 
  olmak
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak
  erfolgen
  {vb} 
  olmak
  ereignen olmak
  eintreffen olmak
  vorfallen olmak
  bekommen
  {adj} 
  olmak
  vorkommen
  {vb} {vi} 
  olmak
  vorgehen olmak
  vollziehen olmak
  werden
  {vb} {vi} 
  olmak
  stehen olmak